Giugno 2023
Home  /  2023  /  Giugno

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ "ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566"

X
×

Logo Cuoio tOscano Trasparente Bianco

×